Privacyverklaring

Hoe wij omgaan me je persoonsgegevens

Octatube hecht grote waarde aan de privacy van jou als sollicitant. We gaan dan ook uiterst zorgvuldig, vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet- en regelgeving om met jouw persoonsgegevens. We gebruiken je gegevens alleen voor werving- en selectiedoeleinden.  

Waarom wij je persoonsgegevens verwerken
De gegevens die je via het (digitale) sollicitatieformulier, via e-mail of telefonisch aan ons geeft, verwerken we alleen om te bepalen of je in aanmerking komt voor een rol binnen ons bedrijf en om contact met je te kunnen onderhouden tijdens het wervings- en selectieproces. We verzamelen, bewaren en gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden. 

Wij gebruiken je persoonsgegevens bijvoorbeeld om:

  • jouw sollicitatie te vergelijken met de vacature en bijbehorende kwalificatieS
  • contact met je op te nemen voor een nadere kennismaking en/of het plannen van een sollicitatiegesprek
  • contact op te nemen met de door jou opgegeven referenten
  • je verzoek om informatie af te handelen
  • geldende wet- en regelgeving na te komen
  • mogelijk een overeenkomst tussen ons af te sluiten en na te komen
  • je op de hoogte te houden van andere vacatures die mogelijk interessant zijn voor jou

Onze website verzamelt ook gegevens, met als doel websitebezoek te analyseren en de website te optimaliseren.

Welke persoonsgegevens we verwerken
Wij verzamelen gegevens die relevant zijn voor het werving- en selectieproces. Deze gegevens zijn in ieder geval:
- je naam, adres en woonplaats
- je contactgegevens (telefoonnummer, e-mail, etc) om je te kunnen bereiken
- geboortedaum
- een eventueel toegevoegde foto
- link naar je LinkedIn profiel
- opleiding(en, gevolgde cursussen, stages
- je arbeidsgeschiedenis.

Als noodzakelijk vragen we je een verklaring van goed gedrag en/of doen we een online screening/cv- en referentiecheck.

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit nodig is om aan een wettelijke verplichtingen te voldoen. 
 

Delen van persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor diegenen die direct betrokken zijn bij jouw sollicitatie. We verstrekken geen informatie aan derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.


Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wil je jouw gegevens inzien, laten corrigeren of verwijderen? Stuur dan een e-mail naar info@octatube.nl.


Hoe lang we je persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het sollicitatieproces. Als je het goed vindt, kunnen we je gegevens langer bewaren om je in de toekomst te kunnen benaderen voor vacatures. Hiervoor kun je via het sollicitatieformulier toestemming geven. We bewaren je gegevens dan maximaal 1 jaar na het beeindigen van de sollicitatieprocedure. Geef je geen toestemming, dan verwijderen wij je gegevens vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure. 
 

Hoe we je persoonsgegevens beveiligen
We hebben maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als op technisch gebied. Zo proberen we misbruik, verlies, onbevoegde toegang, vernietiging, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je persoonsgegevens tegen te gaan. Als er zich toch een beveiligingsincident voordoen dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor je privacy, dan informeren we je daar zo snel mogelijk over. 

Heb je de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@octatube.nl.

Contactgegevens

Octatube
Telefoonnummer: (0)15-7890000
E-mailadres:  info@octatube.nl
Bezoekadres:  Rotterdamseweg 200
2628 AS Delft
Nederland

 

Deze privacyverklaring passen we steeds aan de meest recente regelgeving aan. Het is raadzaam regelmatig deze website te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Deze versie is gepubliceerd in april 2023.

Contact

Rotterdamseweg 200
2628AS Delft
+31 (0)15 789 00 00
vacatures@octatube.nl

Privacy | Cookies
© Octatube 2023